iMunis eDeska

Obecní úřad Vlkoš

Úřední deska – Detail

OZV č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom.odpadů

Značka: - Zveřejněno od: 20.12.2019 13:58:28 Zveřejnit do: 31.1.2020 13:58:28 Typ: Obecně závazné vyhlášky a nařízení Původce: Obecní úřad Vlkoš Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 116 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obecní úřad Vlkoš

Vyvěšeno od: 20.12.2019
Vyvěšeno do: 31.1.2020

Úřední deska – Obecní úřad Vlkoš

Vyvěšeno od: 20.12.2019
Má být vyvěšeno do: 31.1.2020

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 20.12.2019 13:58:28
Do: 31.1.2020 13:58:28

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.